Gizlilik PolitikasıKişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme ve Aydınlatma Metni

SFS intec Bağlantı Teknolojileri San. Ve Tic. A.Ş. kullanıcılarının arzusuna bağlı olarak web sitesi üzerinden elde ettiği kişisel verileri toplarken ve kullanırken izlediği prensipler bu Gizlilik Politikası'nda düzenlenmektedir.

Kişisel Verilerin Kullanımı

Kişisel verilerinizi, sadece yasal şartlar izin verdiğinde veya verilerinizin toplanması için açık rıza veriyorsanız, toplar, kullanır ve üçüncü taraflara aktarırız.
Kişisel veriler -adınız, e-posta adresiniz ve telefon numaranız gibi- sizi bir kişi olarak tanımlamak için kullanılabilecek ve size doğru iz sürülebilecek her türlü bilgi anlamına gelir.
Kişisel verileri, yalnızca saklama amacına ulaşmak için gerekli olan süre boyunca ve denetleyicinin (verinin korunmasından sorumlu olan taraf) tabi olduğu mevzuata uygun şekilde saklarız.
Saklama amacı uygulanabilir değilse veya yasal olarak öngörülen saklama süresi sona ererse, kişisel veriler yasal gerekliliklere uygun olarak, rutin aralıklarla engellenir veya silinir.
Belirli hizmetleri sağlamak için bilgilerinizi grubumuzdaki diğer şirketlerle de paylaşabiliriz. Grup şirketlerimiz, eşdeğer düzeyde veri koruması sağlamayan ülkelerde bulunabilmektedir. Grup şirketlerimiz ile yaptığımız sözleşmeler doğrultusunda, uygun veri korumasını karşılıklı olarak garanti ediyoruz. Bu tür veri aktarımlarına açıkça rıza vermektesiniz.

Genel Veri ve Bilgilerin Toplanması

Web sayfalarımız açıldığında, bir dizi genel veri ve bilgi toplar. Bu genel veri ve bilgiler sunucu günlük dosyalarında depolanır.
Aşağıdaki bilgiler toplanabilir:

 • kullanılan tarayıcı türleri ve sürümleri,
 • erişim yapan sistem tarafından kullanılan işletim sistemi,
 • erişimi yapan sistemin web sitemize ulaştığı web sitesi (yönlendiren adres),
 • erişimi yapan sistemin, web sitemiz aracılığı ile eriştiği diğer alt sayfalar,
 • web sitemize erişim yapılan tarih ve saat,
 • internet protokol adresi (IP adresi),
 • erişimi yapan sistemin İnternet hizmet sağlayıcısı
 • bilgi teknolojisi sistemlerimize olası bir saldırı durumunda kullanılabilecek diğer benzer veri ve bilgiler.
Bu genel verileri ve bilgileri kullanırken, verilerin içeriği hakkında
herhangi bir çıkarımda bulunmayız. Bu bilgiler;

 • web sitemizin içeriğini doğru sunmak,
 • web sitemizin içeriğini ve reklamlarını optimize etmek,
 • bilgi teknolojisi sistemlerimizin ve web sitesi teknolojimizin uzun vadeli uygulanabilirliğini sağlamak
 • bir siber saldırı durumunda cezai kovuşturma için gerekli bilgileri kolluk kuvvetlerine sağlamak için gereklidir.

Bu nedenle, işlediğimiz kişisel veriler için mümkün olan en iyi veri koruma düzeyini ve veri güvenliğini sağlamak amacıyla, toplanan verileri istatistiksel amaçlarla ve şirketimizde veri güvenliğini artırmak için analiz ederiz.

Google Analytics

“İnternet sitemizin işleyiş biçimini ve kullanımını geliştirmeye yönelik; internet sitemizde yaptığınız tercihleri hatırlamaya yönelik bazı çerezlerden yararlanmakta ve bu sayede size geliştirilmiş ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlamaktayız. İnternet sitemizde yer alan çerezler üzerinden toplanan kişisel verilerinizi yine işbu Politika kapsamında işleyebilir, aktarabilir, saklayabiliriz. www.sfsintec.biz‘i kullanarak çerezlerin Politika kapsamında uyumlu şekilde kullanılmasına onay vermiş olursunuz. Elektronik cihazınızda çerez uygulamalarımızı kabul etmek istemiyorsanız çerez uygulamasını reddedebilirsiniz. Çerezleri reddetmeniz durumunda internet sitemiz gerektiği gibi çalışmayabilir veya talep ettiğiniz hizmetlerin sunulması sırasında aksaklıklara neden olabilir. Çerezleri devre dışı bırakana kadar depolanmış olan çerez verilerini temizleyebilirsiniz. Bu ayarların yeri kullandığınız tarayıcıya göre değişmektedir.”
Web sitemiz, Google Inc. ("Google") tarafından sağlanan bir web analiz hizmeti olan Google Analytics'i kullanır.
Google Analytics, bilgisayarınızda depolanan ve erişim yaptığınız web sitesinin, siteyi nasıl kullandığınızı analiz etmesini sağlayan "çerezler" kullanır. Çerezler aracılığı ile web sitesini kullanımınız hakkında oluşturulan bilgiler, genellikle Google'a aktarılır ve Google tarafından ABD'deki bir sunucuda depolanır. Ancak bu web sitesinde IP anonimleştirme özelliğinin etkinleştirilmesi nedeniyle, IP adresiniz ABD'ye iletilmeden önce bir AB üye ülkesi veya diğer AEA (Avrupa Ekonomik Alanı) ülkeleri içinde Google tarafından kısaltılacaktır. Yalnızca istisnai durumlarda, tam IP adresiniz ABD'deki bir Google sunucusuna iletilir ve orada kısaltılır. Bu web sitesinin operatörü adına, Google, bu web sitesini kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi faaliyetleri hakkında raporlar derlemek ve web sitesi işletmecisine web sitesi aktivitesi ve internet kullanımıyla ilgili diğer hizmetleri sağlamak amacıyla bu bilgileri kullanacaktır.
Google Analytics tarafından tarayıcınızdan aktarılan IP adresi, Google tarafından saklanan diğer verilerle ilişkilendirilmeyecektir. Tarayıcı yazılımınızı ayarlamak sureti ile çerezlerin kullanımını reddedebilirsiniz. Ancak, bu şekilde web sitesinin sunduğu tüm işlevlere erişemeyeceğinizi de unutmayınız.
Ayrıca, çerez tarafından oluşturulan verilerin ve web sitesini (IP adresiniz dahil) kullanımınıza ilişkin verilerin depolanmasını ve bu verilerin Google tarafından kullanılmasını da engelleyebilirsiniz. Google, ilgili tarayıcı eklentilerini sunmaktadır.
İletişim adresi: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, F +353 (1) 436 1001.
Üçüncü Taraf Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası'na erişerek verilerin işlenmesi hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz:

http://www.google.com/analytics/terms/de.html
http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html and
https://www.google.de/intl/de/policies .

Veri Güvenliği/Güvenli Veri Aktarımı

Teknik ve organizasyonel önlemlerle, Bilgi Teknolojileri sistemlerimizi yetkisiz kişiler tarafından kasıtsız girişi, erişimi, veri transferi, kaybı ve dağıtımının yanı sıra veri imhası ve modifikasyonuna karşı korumaktayız.
Web sitelerimizde, kişisel verilerin iletimi, güncel teknik standartlara göre korunmaktadır.

Bülten aboneliği

Web sitemizin kullanıcıları, haber bültenimize abone olabilirler. Bültene kaydolmak için geçerli bir e-posta adresinin sisteme kaydedilmesi gerekir. Bülten hizmeti kapsamında toplanan kişisel veriler, üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır. Her bültenin sonundaki bağlantıyı kullanarak, istediğiniz zaman, bülten aboneliğinizi sonlandırabilirsiniz.

Haklarınız

Çevrimiçi başvurunuzu göndermeden önce, iş niteliklerinizi incelemek amacıyla, sağladığınız verileri kullanmak için onayınızı isteriz. Başvuru sürecinde unvan, isim ve soy ismin yanı sıra, posta adresi, e-posta adresi ve telefon numarası gibi olağan iletişim verileri de adayların veri tabanında saklanır. Ayrıca referans mektubu, özgeçmiş, mesleki nitelikler, eğitim ve öğretim belgeleri ile istihdam belgeleri gibi başvuru belgeleri de kayıt altına alınır.
Çevrimiçi olarak bir işe başvurmak sureti ile, verilerinizin iş arama ve işe alma amaçları ile SFS Grubu bünyesinde depolanmasına, paylaşılmasına ve işlenmesine izin vermiş olursunuz. Bu bağlamda, verilerinizin yeterli düzeyde veri koruma yasaları olmayan ülkelere de iletilebileceğini kabul etmiş olmaktasınız.
Başvuru belgelerinin, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca özel kişisel veri kategorileri de içerebileceğini lütfen unutmayınız. Bunlar, siyasi görüşler, dini ve felsefi inançlar, fiziksel veya ruhsal sağlık veya etnik kökeni gösteren bir fotoğraf olabilmektedir. Bu tür bilgileri başvuru belgelerinizde gönderdiğinizde, bu bilgileri işlememizi, iletmemizi ve saklamamızı açıkça kabul etmiş olursunuz.
İşle ilgili pozisyon doldurulduktan sonra veya herhangi bir işe alım gerçekleşmez ise, başvuru belgelerinizin ileride başka iş başvuruları için de kullanılmasını istemediğiniz sürece, verilerinizi sistemlerimizden sileceğiz. Aksi takdirde, daha sonra sizinle iletişime geçmek ve başka bir işe uygun olmanız durumunda başvuru sürecine devam etmek için verilerinizin işlenmesine izin vermiş sayılacaksınız. Uzatılmış saklama süresinin sona ermesinden sonra, başvuru verileriniz sadece temel verileri kapsayacak şekilde (soy isim, isim, adres, e-posta, telefon numarası, giriş tarihi, iptal tarihi) kısaltılır. Bu veriler yasal saklama süresi boyunca depolanır.

İletişim Bilgilerinin Kullanımı

Sunulan iletişim seçenekleri aracılığıyla bizimle irtibata geçerseniz, iletişim bilgileriniz, talebinizi işlemek ve yanıtlamak için saklanır. İzniniz olmadan, bu veriler üçüncü taraflarla paylaşılmaz.

Haklarınız

Kişiler Verilerin Korunması Kanunu'nun 11.maddesi uyarınca, talep etmeniz halinde;

 • Şirketin hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse buna ilişkin bilgi talep etmek
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek
 • Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek
haklarına sahipsiniz.
Şirkete ileteceğiniz talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.
Ayrıca, Şirket’ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.
Kişisel verilerinizin, KVK Kanunu'nun 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Şirketten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.
Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.
Talebiniz, verilerin yasal bir yükümlülük olarak saklanmasını gerektiren bir yasa/yönetmelik ile (örneğin veri saklama) çelişmiyor ise, yanlış verileri düzeltme ve kişisel verilerinizi sildirme hakkına sahipsiniz.
Verilerinizin işlenmesine istediğiniz zaman itiraz edebilirsiniz. İtiraz etmeniz durumunda, kişisel verilerinizi, meşru menfaatlerimizin, çıkarlarınızı, haklarınızı ve özgürlüklerinizi geçersiz kıldığını kanıtlayamadığımız sürece veya verilerin işlenmesinin yasal hak talebi oluşturma, dava açma veya hukuki olarak hak arama için olduğu durumlar hariç, artık işlemeyeceğiz.
Verilerinizin işlenmesi için verdiğiniz onayı, herhangi bir sebep belirtmeksizin, herhangi bir zamanda geri çekme hakkına sahipsiniz.

İletişim

Bu web sitesinde bulunan kişisel verileriniz ile ilgili olarak sorumlu makam:

SFS intec Bağlantı Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
7 Eylül Mahallesi
Celal Umur Caddesi, No:9
TR-35860 Torbalı İzmir
Kep adresi: sfsintecbaglantekno@hs01.kep.tr

SFS Veri Koruma Görevlisi:
Christina Burri
e-posta: dataprotection@sfs.com

Feragatname

Bir sağlayıcı olarak, genel yasal hükümlere göre yayınladığımız içerikten sorumluyuz. Web sitelerimizin içeriği, sahip olduğumuz bilgi ve inançlar doğrultusunda en iyi şekilde oluşturulur ve güncellenir. Sağlanan bilgilerin eksiksiz, doğru ve her halükarda güncel olduğunu garanti edemeyiz. Bu, işbu web sitesinin doğrudan veya dolaylı olarak yönlendirdiği tüm bağlantılar için de geçerlidir. Böyle bir bağlantı kullanılmak sureti ile ulaşılan harici bir web sitesinin içeriğinden sorumlu değiliz.
Sağladığımız bilgilerde, önceden haber vermeksizin değişiklik veya ekleme yapma hakkımız saklıdır.

Ask Nicely

Ask Nicely uygulaması ile müşteri ve kullanıcı geri bildirimlerini topluyoruz.

Müşteri ve kullanıcı geri bildirimlerinin teknik kaydı için meşru menfaatlerimiz temelinde (yani, Madde 6 paragraf 1 fıkra f. GDPR anlamında çevrimiçi teklifimizin analizi, optimizasyonu ve ekonomik işleyişine olan ilgi) , Ask Nicely Limited, Lvl 1, 63 Ponsonby Rd, Ponsonby 1011, Auckland, Yeni Zelanda'nın bir ürünü olan Ask Nicely'yi kullanıyoruz.

Yeni Zelanda, Avrupa Komisyonunun, Yeterlilik Kararıyla verileri yeterli derecede korumaya sahip olmuştur. Bu yüzden Sanat anlamında güvenli üçüncü ülkelerindendir. 45 GDPR.

Geri bildirim işlevlerini kullanırken, Ask Nicely'nin IT sistemleriyle bir bağlantı kurulur ve girilen veriler burada saklanır. Ask Nicely, müşteri puanlarını ve diğer müşteri geri bildirimlerini almak için anket e-postalarını otomatik olarak göndermek için kullanılır. Müşteriler böyle bir talebe yanıt verirse, e-posta adresi gibi bilgiler, örneğin bir incelemeye veya geri bildirime yanıt vermek için onlarla iletişim kurmak için kullanılır.
Sağlanan geri bildirim ve veriler yayınlanmayacaktır. Kullanıcılar müşteri geri bildirimi sağlamak istemezlerse, alınan e-postanın alt kısmında bulunan abonelikten çık düğmesine tıklayarak abonelikten çıkma seçenekleri vardır.


Daha fazla bilgi

https://www.asknicely.com/privacy adresinde bulunabilir.
Yükleniyor
Yükleniyor
Close now